Trumresor

Nytt upplägg på trumresor från och med februari 2018!

Efter fyra år av regelbundna trumresor i Uppsala och Stockholm blir det nu ett nytt upplägg.

Deltagarna på trumresorna har haft starka, individuella upplevelser och många har utvecklats enormt; både på ett andligt och personligt plan.

Men många nybörjare ställs också inför en del utmaningar och det har inte riktigt funnits utrymme att ta upp alla frågor som dyker upp när vi börjar resa shamanskt.
Alla har sin egen kontakt med Spirit och hittar sin egen väg till att få kontakt med den inre vägledningen.

Det har resulterat i två olika kvällar: trumresecirkel och trumresekväll.

I trumresecirkeln fokuserar vi på den shamanska resan som en ceremoni. Vi använder oss, med intention, av tekniken för att uppnå olika resultat och även få healing och vägledning åt oss själva och andra.

Trumresekvällen är för dig som aldrig har rest eller dig som har provat någon gång men inte riktigt fått grepp om tekniken. Vi reser till en värld i taget och går in på djupet med grunderna.

Trumresecirkel

Dessa cirklar är för dig som vill få en djupare kontakt med din inre vägledning genom den shamanska trumresan. Du får lära dig att arbeta nära dina Hjälpare, vilket är det sätt som shamaner alltid har arbetat på.
Vi utforskar den shamanska resan genom gruppresor och individuella resor där vi får vägledning och healing åt  oss själva och varandra.
Det blir olika teman vid varje tillfälle och vi kommer att diskutera olika upplägg när vi ses. Möt kraftdjur, upplysta mästare, naturväsen och förfäder i vårt arbete tillsammans.

Vi sitter i cirkel i det sacred space som vi tillsammans skapar för att återfå balans i den inre och den yttre världen. Ta gärna med dig en egen skallra eller trumma om du har! Det finns en del skallror till utlåning.

Förkunskap: Trumresecirklarna är främst riktade till dig som har rest till trumman tidigare, antingen med Helena, någon annan utövare, eller på egen hand.
Du som har vana av att meditera eller på andra sätt försätta dig i ett alternativt medvetandetillstånd brukar ha lätt för att resa till trumman.

Är du nybörjare i den shamanska världen så rekommenderas att du börjar med att delta på en Trumresekväll. Där går vi igenom grunderna ordentligt i en trygg miljö.

Datum: 20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj
Tid: 18-21. Dörren öppnas kl 17.45.
Plats: Willow hälsa, Trädgårdsgatan 11, Uppsala (1/2 trappa ner)
Kostnad: 300 kr, betalas med swish eller till bankgiro. Det bjuds på lättare fika.
Anmälan: helena@willow.se, 072-207 4690
Ta med: Yogamatta/liggunderlag, anteckningsbok, skallra/trumma, ev en sjal att lägga över ögonen.

Trumresekväll

För dig som är nyfiken på den shamanska resan!

Dessa trumresekvällar är främst riktade till nybörjare. Vi kommer att gå igenom grunderna ordentligt och fokusera på en shamansk värld åt gången. Vi pratar om din ingång till den shamanska verkligheten och hur du kan förbereda dig för att lättare gå in i ett alternativt medvetandetillstånd.

Det blir två resor under kvällen; den första för att bekanta dig med din inre värld och din ingång och den andra resan för att möta ditt kraftdjur eller din andliga lärare.
Givetvis är du välkommen om du har rest tidigare men inte riktigt ”kommit iväg” eller om det var ett tag sedan du gjorde en trumresa.
Under kvällen finns utrymme till frågor och funderingar och du får stöd att utforska din inre värld i en trygg miljö.

Datum: 14 mars – Den shamanska Undervärlden, 11 april – Den shamanska Övervärlden
Tid: 18-21. Dörren öppnas kl 17.45.
Plats: Willow hälsa, Trädgårdsgatan 11, Uppsala (1/2 trappa ner)
Kostnad: 300 kr, betalas med swish eller till bankgiro. Det bjuds på lättare fika.
Anmälan: helena@willow.se, 072-207 4690
Ta med: Yogamatta/liggunderlag, anteckningsbok, skallra/trumma, ev en sjal att lägga över ögonen.

Trumresorna leds av Helena Lundvik, shamanic practitioner och Reiki master.
Helena började sin andliga utveckling i januari 2003 och har sedan dess gått i lära inom olika traditioner i London, Wales, Glastonbury och Sverige. Helena utövar en form av keltisk/nordisk shamanism som har sina rötter i den Sibiriska shamanismen. 

Trumresa Stockholm – tema naturväsen
 5 mars – Meet the faeries! I den keltiska shamanismen så har vi en nära kontakt med faeries – naturväsen.
Read more.
Trumresekväll i Uppsala
14 mars – Undervärlden För dig som är nyfiken på den shamanska resan! Dessa trumresekvällar är främst riktade till nybörjare.
Read more.
Trumresa – Vårdagjämningen
20 mars – Vårdagjämningen Vårdagjämningen är en av Årshjulets åtta kraftdagar. Det handlar om balans och fertilitet – att så nya
Read more.
Trumresekväll i Uppsala
11 april – Övervärlden För dig som är nyfiken på den shamanska resan! Dessa trumresekvällar är främst riktade till nybörjare. Vi
Read more.

Om den shamanska trumresan

En av de vanligast förekommande ceremonierna inom shamanismen är trumresan, eller den shamanska själsresan. Under en sådan resa får vi direktkontakt med våra hjälpande andar.

Shamaner använder sig av själsresan för att få kontakt med de gömda världarna, den icke-ordinära verkligheten, och därmed få tillgång till vägledning, bot, hjälp och kraft. Aboriginerna i Australien kallar dessa världar för Drömtiden och i den Keltiska traditionen kallas platsen för the Otherworld.

Shamaner runt om i världen använder sig av någon form av slaginstrument, som trummor eller skallror, för att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd. Även sång, dans och andra slags instrument som didgeridoo och klangskålar används. I vissa shamanska kulturer används även psykoaktiva växter och svampar för att komma i kontakt med andevärlden.

I den icke-ordinära verkligheten möter vi hjälpande och vänligt sinnade andar, som delar med sig av sin vägledning och visdom. Det kan vara kraftdjur, naturväsen eller andliga guider. Att lära sig att resa på shamanskt vis ger dig tillgång till din inre visdom, utan ”mellanhänder”. Du får träffa dina andliga vägledare som kan hjälpa dig med till exempel din livssituation, personliga utveckling och självläkning. Våra vägledare delar gärna med sig av sin kunskap och visdom. När vi har lärt oss att resa till dessa parallella världar med hjälp av trummans rytm får vi ett värdefullt verktyg som vi alltid har tillgång till. Samarbetet med våra andliga vägledare och kraftdjur berikar vårt liv och är ett ovärderligt redskap i vår andliga utvecklingsprocess.

En trumresa inleds med en kort övning där vi skiftar vårt fokus från sinnet till hjärtat. Du kan antingen ligga ner eller sitta upp, så länge du är bekväm och inte somnar. Trummans regelbundna rytm guidar dig så vidare till ett förändrat medvetandetillstånd.

De flesta kan resa med hjälp av trumman, men det är inte alla som lyckas på första försöket. Ibland behöver du öva upp din förmåga att resa, precis som med andra meditationstekniker. Även om du inte lyckas ta dig till Drömtiden så får du ändå ta emot trummans läkande vibrationer.  En trumresa tar mellan 15-20 min att genomföra och därefter samtalar vi om våra upplevelser i cirkeln.

Vad händer rent fysiskt under en trumresa?

Forskning visar hur en regelbunden trumrytm påverkar hjärnan så att vi kan ha fantasifulla upplevelser.

Hjärnvågor delas in i följande frekvensband:

Delta-vågor är i frekvensbandet 1 – 3 Hz. Förekommer normalt under djup, drömlös sömn, medvetslöshet, eller i djup hypnos eller meditation.

Theta-vågor är i frekvensbandet 4 – 7(11) Hz. Uppträder i gränszonen mellan sömn och vaka samt anses ha samband med den skapande/kreativa processen och emotionellt laddade fantasier. Theta-vågor har mätts hos bland annat Zen mästare, shamaner, mediums och utövare av transcendental meditation.

Alpha-vågor är i frekvensbandet 8 – 13 Hz. Dominerar vågmönstret hos en avslappnad individ, särskilt när vi ligger med slutna ögon och inte tänker på någonting särskilt.

Beta-vågor är i frekvensbandet 14 – 30 Hz. Beta-rytmen är det dominerande vågmönstret hos den vakne, alerte individen som med öppna ögon analyserar sin omgivning, ställer frågor och försöker lösa problem.

Källa: nervsystemet.se

Under trumresa använder vi en rytm som är på 4-7 slag per sekund. Denna trumrytm ”ställer in” hjärnvågorna på theta-vågor och båda hjärnhalvorna synkroniseras, saktar ner och hamnar i frekvensbandet 4-6 Hz. Det gör att vi hamnar i ett tillstånd av lätt trance och på så sätt kan vi resa på shamanskt vis.

Helena håller i regelbundna trumresor i Uppsala och Stockholm.

Helena Lundvik är cert. Shamansk terapeut, Reiki master/lärare inom Usui Reiki, cert. aromaterapeut (IFA) och massageterapeut (ITEC)