Reiki workshop

cord cutting

Klipp eteriska band med Reiki

Under en spännande och intensiv eftermiddag så kommer vi att gå igenom, och utöva, det som kallas för Reiki cord cutting; kapning av eteriska band.

Dagen börjar med en teoridel där vi går igenom tekniken ordentligt, vad du bör tänka på och hur du kan ta hand om dig själv efteråt. I små grupper hjälper vi sedan varandra att klippa eteriska band, samt ser till att hela ”roten” tas bort. Verktygen som vi använder oss av är pendel, Reiki energin och Reiki symboler, samt vår intuition och inre vägledning.
Helena är hela tiden med och guidar och stöttar processen hos deltagarna.

Datum: 27 april 2019
Tid: 11-16. Dörren öppnas kl 10.45.
Ta med: pendel (om du har en), anteckningsbok, lättare mellanmål (som sallad, yoghurt eller frukt)
Förkunskap: Du ska ha varit initierad i Reiki i minst 6 månader och använt energi både på dig själv och andra.
Kostnad: 550 kr inkl skriftlig beskrivning och lättare fika. Betalas med swish eller via bankgiro. Betalning = platsgaranti.
Anmälan till: Helena – 072-2074690, helena@willow.se. Max 12 platser! Återbud senast 48 timmar innan.

Vad är eteriska band?
När vi har varit med om en jobbig händelse som uppbrott, skilsmässa, dödsfall, olycka, operation, sjukdom eller andra utmaningar så kan vi få som ett eteriskt energiband till händelsen eller personer vi har varit nära.
Sitter vi fast i en händelse eller en tidigare relation, till exempel, så tappar vi kraft. Det kan också hindra oss från att gå vidare och släppa det som har varit. Om vi har band i vår eteriska kropp så kan det även skapa en upprepning av traumat; vi återskapar scenariot gång på gång, tills det läks.

Cord cutting, eller klippning av band, är även en shamansk teknik som används inom många olika kulturer.

Din lärare
Helena Lundvik har 13 års erfarenhet som healer och terapeut och har hållit i Reiki steg 1-3 kurser sedan 2009. Hon är även utbildad inom shamansk energimedicin och arbetar som shamansk healer, leder trumresor och håller i workshops med shamanskt tema.

Flyg fri som en fågel utan dina band!