Shamansk session

Enligt den traditionella shamanska läkekonsten beror all sjukdom – mental, fysisk eller känslomässig – på att vi har förlorat vital livskraft. I en behandling går vi in på djupet för att ta reda på varför du är sjuk eller i obalans.

Vi kan bli sjuka, olyckliga eller känna oss vilsna när vi har förlorat vital livskraft, eller vår personliga kraft. Livskraften kan lämna oss, ”läcka ut”, när vi är med om en olycka, upplever olika slags trauman eller är med om något oväntat och omtumlande. Vi kan även förlora kraft i en relation eller jobbsituation som inte gynnar oss, utan istället gör oss orkeslösa eller frustrerade. När vi upplever en tomhet inombords så fyller vi istället ”hålet” i själen med till exempel alkohol, mat, godis, droger eller ohälsosamma förhållanden. Det gör att vi upplever det som att vi befinner oss i en ond spiral eller ett ekorrhjul som inte går att ta sig ur. Vi upprepar samma mönster om och om igen, utan att vara medvetna om det.

Inom den shamanska traditionen ser vi på all sjukdom som ett tecken på att livskraft har läckt ut. I en behandling tar vi reda på varför du har tappat kraft och vad vi kan göra för att återställa balansen. En shamansk utövare fokuserar på den andliga orsaken till dina besvär.

Symptom på att du har tappat kraft kan vara: stress, ångest, depression, missbruk, värk, känslomässig blockering, utanförskap och en känsla av tomhet eller vilsenhet.

En shamansk session hjälper dig att se på ditt liv med nya ögon, att kunna göra bestående förändringar och att våga ta de första stegen mot ett mer balanserat och helt liv. Allt som behövs är ett öppet sinne och en önskan om förändring, att vilja bli bättre.

Du är fullt påklädd under sessionen och ligger bekvämt nedbäddad på en massagebänk.

Shamansk energimedicin kan hjälpa dig att:

 • återfå din personliga kraft – livskraften
 • få hjälp med blockeringar på alla nivåer: fysiskt, själsligt och mentalt
 • bli mer balanserad
 • hitta en ny mening med livet
 • få vägledning och finna en ny riktning

En session kan innehålla följande tekniker:

 • Soul Retrieval (själshämtning)
 • Soul Regeneration
 • Extraktion av tung energi och/eller projiceringar från andra
 • Krafthämtning i form av ett Kraftdjur
 • Tidigare liv/regression
 • Vägledning
 • Soul Regeneration healing

En shamansk session tar 2 timmar. Försök att planera din dag så att du kan ta det lugnt och fokusera på dig själv efteråt. Jag finns även tillgänglig för frågor, funderingar och fortsatt stöd efter en shamansk behandling.

Kostnaden för en behandling är 1450 kr och det inkluderar support efteråt. Efter en Själshämtning ingår även en uppföljande behandling vid behov.

Distansbehandling 90 min: 1100 kr, inkluderar en dokumenterad redogörelse, uppföljning och fortsatt stöd.

Kontakta Helena via mail eller telefon om du har några frågor eller funderingar.

I corona-tider så erbjuder jag shamansk healing och vägledning på distans. 

Läs mer om distans

Helena började sin andliga utveckling i januari 2003 och har sedan dess gått i lära inom olika traditioner i London, Wales, Glastonbury och Sverige. Helena vandrar den keltiska spirituella vägen, och använder shamanska metoder som har sina rötter i den Sibiriska shamanismen. 

Boka

Hur många behandlingar behöver jag?

Shamansk healing är ingen ”quick fix” utan vi arbetar mot en långsiktig förändring. Alla människor är olika och befinner sig på olika platser längs sin livsväg. Därför är det svårt för mig att säga hur många behandlingar du behöver, utan vi tar ett steg i taget. Följer du de råd som ges till dig efter en session så kommer du att se en större förändring än om du går tillbaka in i gamla hjulspår.

I vissa fall behövs fler sessioner om vi arbetar med djupa trauman som sträcker sig genom generationer och tidigare liv. Oftast räcker det med en session för att du ska uppleva en märkbar förändring. Under en shamansk session så hämtar vi hem den kraft, din egen livskraft, som du behöver få tillbaka för att kunna förändra och förbättra ditt liv. Vi kan ge dig verktyg och vägledning för att fortsätta framåt längs din livsväg, stark och hel i din egen kraft. Sedan är det upp till dig att vara en medskapare i ditt eget liv och drömma fram det liv som du önskar.

En shamansk session tar 2 timmar och kostnaden är 1400 kr, inkl support efteråt.

 

 

Shamansk energimedicin

Soul Retrieval – att återfå förlorad livskraft

Soul loss, eller förlorad själskraft, är en försvarsmekanism. Det kan vara olika slags trauman som är orsaken till själsförlust och i vår kultur kan det bero på olika former av övergrepp; sexuella, känslomässiga eller fysiska. Andra orsaker kan vara en olycka, krig, att bli offer för terrorister, gå emot våra värderingar, naturkatastrofer, operation, missbruk, skilsmässa eller att förlora en närstående genom dödsfall.

Alla händelser som chockar oss på olika sätt kan orsaka själsförlust. Det är även olika från person till person, eftersom vi alla har olika smärttrösklar.

Det är viktigt att komma ihåg att själsförlust är en bra sak! Det är en försvarsmekanism och hjälper oss att överleva smärtsamma upplevelser. Om vi är med om till exempel en bilolycka där den fysiska smärtan är stor, lämnar en del av vår själ, vår livskraft, kroppen. Det är helt enkelt för smärtsamt för att vi ska vilja vara kvar i den fysiska kroppen.

När en del av vår själ lämnar kroppen bildas ett ”hål” inom oss. Efter att själsdelen har lämnat kroppen börjar personen i fråga att ta till olika skyddsåtgärder för att vakta ”hålet”. Dessa skyddsåtgärder leder ofta till att personen kan få problem med närhet och att förhålla sig till andra människor

Att förlora en del av din livskraft kan leda till olika slags beroenden, tvångstankar och tvångsbeteende, eller dåliga vanor. Ibland lyckas personen fylla hålet temporärt med till exempel alkohol eller andra droger, och personen känner sig tillfälligt hel. Detta beteende leder oftast till ett beroende.

När vi har ett hål i själen, upprepar vi oftast det trauma som orsakade själsförlusten. Så vi upprepar dåliga vanor och trauman om och om igen, tills vi har blivit helade och återförenats med vår själsdel. När vi utövar Shamansk healing så återförenas den förlorade själsdelen med resten av själen och det leder till ökad kraft och optimism.

Själsförlust får oss att må dåligt på alla plan – fysiskt, psykiskt, känslomässigt och andligt. Det påverkar hur vi relaterar till andra och till oss själva, och hur vi ser på världen och vår omgivning.

Symptom på själsförlust:
Det finns många vanliga symptom på själsförlust. De vanligaste symptomen är att personen i fråga inte känner att hon/han är helt ”i sin kropp” eller kan ta del av livet fullt ut. Det är som om de inte är fullt närvarande. Andra symptom inkluderar:

 • kronisk depression
 • självmordstankar
 • post traumatisk stress syndrom
 • problem med immunförsvaret
 • sorg som aldrig går över
 • missbruk – droger, mat, relationer, jobb, ohälsosamma köpvanor
 • personen känner inte igen sig själv sedan ett trauma eller en olycka inträffade
 • koma

Andra symtom kan vara att vi återvänder till ”brottsplatsen” om och om igen. Om vi förlorar livskraft i samband med ett övergrepp eller våld från en närstående, så kommer vi vara i ett förhållande med en våldsam partner, om och om igen. Det är som att vi ”drar till oss” samma ohälsosamma förhållanden eller mönster, så att vi kan återvända till brottsplatsen för att återfinna det vi förlorade. Mestadels är vi omedvetna om dessa mönster.

Soul Regeneration healing

 Krafthämtning

Ur ett shamanskt perspektiv så ser vi all sjukdom som ett tecken på att vi har förlorat livskraft, och vi behandlar alla symptom på liknande sätt: genom att hämta hem kraften. Det kan göras i form av ett Kraftdjur. Alla föds med ett Kraftdjur, som har som uppgift att beskydda oss och se till att vi är hälsosamma och balanserade. Om vårt Kraftdjur lämnar oss utan att ersättas av ett nytt djur, så leder det oftast till sjukdom av något slag. Symptom på att en person har förlorat ett Kraftdjur kan vara kroniska problem med hälsan, ett nedsatt immunförsvar eller återkommande förkylning. Kronisk depression eller självmordstankar kan även vara ett tecken på förlorad kraft. Återkommande otur är även det ett tecken på att en person lider av förlorad kraft. Med återkommande otur menas att en person t ex först kan ramla nerför en trappa, sedan vara med om en bilolycka följt av att personen förlorar sitt jobb. Vi känner väl alla någon som verkar vara en riktigt ”otursfågel”! En Kraftdjurshämtning kan hjälpa i det här fallet.

Extraktion – att ta bort skadliga energier

Den här formen av helande handlar om att ta bort skadliga energier från kroppen. Skadliga energier, eller andliga intrång, kan bestå av rädslor, negativa tankar och känslor om oss själva, såväl som andras negativa influenser.

Efter att dessa skadliga energier dras ut ur kroppen, fylls ”hålet” med energier från ett Kraftdjur. Det handlar helt enkelt om att återfå vår fulla livskraft och fyllas med positiv energi.

Tidigare liv

Alla våra tidigare liv behöver inte läkas, men en del gör det. När vi gör en sådan här session får jag se det liv som är mest relevant för dig, just nu. Att ha karma och kopplingar till gamla liv är inte särskilt bra för någon och det hindrar oss från att leva fullt ut och vara närvarande i nuet.
I en behandling får jag reda på följande:

 • Den mest relevanta delen av det livet
 • De mest relevanta personerna som du hade runt dig då
 • De övertygelser du hade och/eller eder som du kan ha svurit
 • Dödsögonblicket
 • Dina sista tankar

Vägledning

Har du funderingar kring arbetsliv, förhållanden eller din hälsa? Eller söker du svaren på djupare och mer existentiella frågor? Vad är det du vill förändra, och hur kan du ta de steg som behövs?

Under en shamansk vägledning så reser utövaren till den icke-ordinära verkligheten för att få den information och de verktyg som hjälper dig på din väg. Utövaren förmedlar bilder och budskap exakt som de visas och tillsammans tolkar vi budskapen. Vi får även veta om det är något mer som behöver göras, till exempel en behandling eller en husrensning.
En session kan även hjälpa dig med din andliga och personliga utveckling. Du kan ha en specifik fråga som du söker svar på, eller be om en generell vägledning.

Du kan boka en personlig vägledning med Helena, eller på distans.

Shamansk vägledning: 120 min, 1450 kr (boka som shamansk behandling)

Distans: 90 min, 1100 kr

Husrensning

Känner du att ditt liv är stagnerat? Mår du sämre när du är hemma? Får du olustkänslor, eller känslan av att vara ”bevakad” i ditt hem? Händer det ”konstiga” saker? I så fall kan det vara dags för en andlig storstädning! Under en husrensning städar vi bort gamla, stagnerade och negativa energier.

Att städa bort stagnerade energier och rena en plats är en urgammal sed. Jag använder mig av shamanska tekniker med ljud och rökelse. Det är väldigt effektivt! En husrensning rekommenderas alltid när du har flyttat in i ett nytt hus. Precis som vi lämnar fysiska spår efter oss, lämnar vi även spår av vår energi: våra tankar, känslor och upplevelser. Shamanska kulturer är mycket medvetna om detta och är noga med att rensa sitt hem och sin energikropp regelbundet. Rökelse är en mycket effektiv och beprövad metod och vi kan använda växter som vit salvia, enbär eller cederträ.

Kostnad: Kontakta Helena för mer information och prisuppgifter.

Helena började sin andliga utveckling i januari 2003 och har sedan dess gått i lära inom olika traditioner i London, Wales, Glastonbury och Sverige. Helena vandrar den keltiska spirituella vägen, och använder shamanska metoder som har sina rötter i den Sibiriska shamanismen. 

Helena Lundvik är cert. Shamanic practitioner, Soul Regeneration practitioner, Reiki master/lärare inom Usui Reiki och cert. aromaterapeut (IFA)

Boka

Distansbehandling

Känner du dig obalanserad, utmattad eller förvirrad? Sitter du kanske fast i ett förhållande eller en situation som känns ohållbar?

Du är i behov av förändring och vägledning, men vet inte vad nästa steg är. Du har kanske snurrat runt i samma hjulspår i åratal och är på väg att bli utbränd.
Har du inte tid eller möjlighet att ta dig till mig, så kan du istället boka in en behandling på distans.

Jag arbetar med mina klienter både genom personliga möten och på distans. Både Reiki och Shamansk healing går alldeles utmärkt att boka även om vi inte bor i samma stad. Eller ens i samma land.

Hur fungerar det?

Allt är Ett. Mikao Usui, Reikins grundare, lärde sina elever att Allt är Ett. Så genom att hela sig själv, så helar vi världen. Inom Reiki så skickar vi ofta helande energier till de vi bryr oss om men inte kan träffa personligen.

All shamansk healing sker i den så kallade icke-ordinära verkligheten. En plats bortom vår tid där allt är sammankopplat. Därför spelar det egentligen ingen roll om du är med mig i mitt behandlingsrum eller inte. Vi arbetar med klientens välbefinnande på alla nivåer: psykiskt, fysiskt, mentalt och andligt.

Jag har klienter både i Sverige och i Storbritannien som regelbundet bokar distansbehandling med mig. De märker en markant skillnad och behandlingen hjälper dem att förändra sina liv.

Vilken behandling behöver jag?

Du kan känna intuitivt att en specifik behandling passar dig, t ex Tidigare liv. Jag tar alltid reda på i förväg om det är något mer som behöver göras. Om du känner dig osäker på vad du behöver, så tar jag reda på det åt dig. Du sammanfattar helt enkelt dina behov, problem och önskningar och utifrån det skapar vi intentionen med behandlingen.

Vem kan behandlas?

Nästan allt kan behandlas på distans, även en Husrensning går utmärkt att göra på distans. Det viktigaste är att du känner dig redo för förändring. Vi pratar på telefon eller har kontakt via mail innan behandlingen så att du känner dig trygg med processen.

Jag tar aldrig bokningar åt någon annan, utan den person som önskar healing eller vägledning måste kontakta mig personligen.

Vad behöver jag göra nu?

Vi bestämmer en tid och dag när behandlingen ska ske. Det är bra om du kan ta det lugnt under själva behandlingen, kanske läsa en bok, gå en promenad eller ta ett bad. Efteråt rekommenderar jag att du har lite tid för dig själv och blir medveten om hur det känns i kroppen. Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända, så var öppen. Jag behöver även ett relativt nytaget foto på dig där jag kan se dina ögon. Är det ett hus/en plats som vi arbetar med så behöver jag även foto på det, samt adressen.

Intentionen

Dina frågor och din intention är mycket viktigt i en distansbehandling. Försök att summera det du behöver ha hjälp med, så att din intention blir så tydlig som möjligt. Jag hjälper dig gärna med formuleringen tills vi hittar en intention som känns rätt för dig. En behandling på distans består av olika shamanska tekniker, som extraktion eller tidigare liv. Vi kan även inkludera vägledning där du får svar och hjälp med sådant som du funderar över.

När du summerar dina problem och/eller önskningar så sänder vi ut rätt signaler till Universum och behandlingen blir mer effektiv och kraftfull. Det är ett viktigt första steg i din läkeprocess att kunna sätta ord på hur du mår just nu och vad du behöver mest hjälp med.

Vad händer efteråt?

Efter behandlingen så kontaktar jag dig så snart jag kan via mail eller telefon, vilket du föredrar. Har jag många bokningar samma dag så kontaktar jag dig dagen efter, men aldrig längre än 24 timmar efter din behandling. Du får även en skriftlig sammanställning av behandlingen på mail. Jag brukar få mycket information under behandlingen och jag rekommenderar att du läser igenom informationen ett par gånger och låter det sjunka in. Jag kommer inte att tolka budskapen åt dig, eftersom de då färgas av mina personliga associationer. Utan jag redogör exakt för det som har hänt och den information jag får till mig.

Ibland får du uppgifter som du behöver göra efter behandlingen för att förstärka healing processen. Hör gärna av dig till mig med din feedback, frågor och funderingar. De behandlingar jag utför är ingen ”quick fix” utan kommer att fortsätta att integreras inom dig och i ditt liv under en lång tid framöver. Därför går det bra att du hör av dig med frågor även om det har gått många månader. Jag arbetar med långsiktig förändring och det är ett samarbete mellan mig, dig och våra Hjälpare (de visa andar som är våra guider).

Vad kostar det?

En distansbehandling kostar 730 kr för 60 min och 1100 kr för 90 min.

Betalningen sker till bankgiro 509-7241 eller swish 123 288 43 36 (Villa Cosmos AB) innan din bokade tid.

Du får vid behov en skriftlig redogörelse av behandlingen. Jag erbjuder också stöd och vägledning efteråt, så du får gärna höra av dig med feedback, frågor och funderingar.

Varmt välkommen att kontakta mig för att boka din distansbehandling, eller om du har frågor angående behandlingen.

Helenas shamanska väg

Den tradition som jag är upplärd inom, och utövar, är the Celtic Spiritual path.
Mellan 2004-2008 gick jag i lära i England inom den brittiska mysterie- och magitraditionen. Det ledde mig in på den shamanska vägen, vilken jag redan intuitivt har vandrat på sedan barndomen. Första gången i en trumcirkel så kände jag i hela min själ och mitt hjärta att jag hade hittat hem.
Jag utbildade mig till Shamanic practitioner i Glastonbury, England, på Warrior in the Heart Foundation under åren 2009-2011 och till Soul Regeneration practitioner 2018-2019. Mina fantastiska shamanska lärare är Elsa och Howard Malpas.

I nuläget (2019-framåt) går jag i lära inom den keltiska sweat lodge traditionen och den keltiska spirituella vägen under vägledning av Tim Jago.

Hösten 2013 gick jag en kortare kurs i nordisk shamanism och runkunskap med Jörgen I Eriksson.
2016 lärde mig om den fredliga krigarens väg i kursen Luminous Warrior, som är baserad på Alberto Villoldos skola.

Shamanismen är mitt liv, min livsväg, och den hjälper mig att finna vägledning, stöd och läkande i vardagen åt mig själv och mina klienter. Jag fortsätter att utbilda mig inom shamanska tekniker, att studera olika shamanska traditioner och att arbeta med mig själv både i grupp och privat.  Det finns så mycket att lära sig på den här fantastiska vägen! Och min övertygelse och erfarenhet är att ju mer jag arbetar med mig själv, desto djupare och ärligare kan jag arbeta med mina klienter.
For all our relations – walk in beauty.

Helena började sin andliga utveckling i januari 2003 och har sedan dess gått i lära inom olika traditioner i London, Wales, Glastonbury och Sverige. Helena utövar en form av keltisk/nordisk shamanism som har sina rötter i den Sibiriska shamanismen. 

Helena Lundvik är cert. Shamanic practitioner, Soul Regeneration practitioner, Reiki master/lärare inom Usui Reiki och cert. aromaterapeut (IFA)

Boka