Soul Regeneration healing

Mellan september 2018 och maj 2019 gick jag en utbildning i Glastonbury för att lära mig Soul Regeneration healing. Jag återvände till mina shamanska lärare Howard och Elsa Malpas på Warrior in the Heart i Glasonbury för att lära mig denna spännande och unika metod. Under utbildningen så fick alla deltagare själva gå igenom en Soul Regeneration för att uppleva och förstå processen, och bli initierade av the Faery Kingdom. Jag har gått många utbildningar, kurser och workshops sedan 2004, men den här utbildningen var utan tvekan den djupaste och mest omvälvande process jag någonsin har upplevt.

Själva metoden kanaliserades och utvecklades av Elsa Malpas i samarbete med hennes Guider och the Fae. Ledsamt nog har Elsa nu gått över till andra sidan och vi i gruppen blev hennes sista elever. Det är en stor ära för mig att kunna föra Elsas arbete och visdom – hennes legacy – vidare och kunna erbjuda den här fantastiska metoden i Sverige.
Själva behandlingen pågår mellan 4-9 månader och sker i nära samarbete med mina och klientens Guider. Vi träffas regelbundet under dessa månader och du får även support och stöd under hela processen.

Soul Regeneration görs inte som en distansbehandling.

Det finns möjlighet till delbetalning upp till 10 fakturor.

En Soul Regeneration kan göra på en person eller på ett företag.

Är du intresserad av en Soul Regeneration? 

Börja med att läsa följande text så att du har en förståelse för själva processen. Kontakta mig sedan personligen så pratar vi mer!

Med Elsa Malpas ord kan Soul Regeneration beskrivas så här:

What is Soul Regeneration healing?
This strategic removal of a wounded soul part in order for that part to be healed by the spirit of the Faeries can be explained like this:

If a person has suffered acute soul loss through trauma or abuse, another remaining part of their soul will have stayed and looked after them through thick and thin. This part has remained with them when other parts, who have fragmented, left. This part stayed to make sure the person survived all the knocks they were getting in life.

There comes a time, however, when the part that has stayed through thick and thin needs looking after; it has worn itself out by always being there on duty.

This part of the soul, or life force, will also have had to adjust its energy to accommodate other soul parts that have been returned by a shamanic practitioner during a soul retrieval process. These returning soul parts often come in full of energy and vibrancy, which can take some adjusting for the hard-working loyal part to deal with.

Sometimes the return of these missing soul parts are too much for the ”Caretaker” to cope with, and they do not allow the returning parts to complete their integration – as if these returning parts are just too full of powerful energy for the tired Caretaker part to be able to adjust itself to.

Away with the Faeries
There is a lot of preparation that has to be done before the tired Caretaker soul part is taken on holiday. This preparation includes various other shamanic healing techniques, such as extraction – where intruding spirit energy, alien to the client’s own, is removed from them, and de-possession processes to remove soul parts from them that are not part of their own soul essence.

When the Caretaker is taken away for its holiday a new part is returned to take the place of the tired and worn-out Caretaker. This part did not leave due to a traumatic happening, but is part of our divinity. This is an ancient part of us whose nature is wise, compassionate and full of grace. This part has been waiting for us to be ready to receive it once again. This soul part will be in place while the old, tired Caretaker part is away. What is exciting is that this essence remains with the client once the Caretaker returns from its holiday, when they both take on the looking after role.

Once the preparations have been completed the Faeries take the tired Caretaker into the Land of Fae and give that tired part whatever it needs. Often we have been shown the soul part acting out its deepest desires and having its dreams fulfilled in a most delightful way.

There are also different extractions and de-possessions to be done before the ”holidaying” soul part is returned to its owner.

These other shamanic interventions relate to ancestral ”threads” left by relatives of the client who have passed into Spirit. Although these ancestral spirits have ”moved into the light”, they have not fully completed the transition and have left threads of themselves behind. During these extra shamanic interventions these threads are all cleared and returned to where they belong. These threads may be left due to many differing reasons, and it is not necessary to question the why’s and wherefore’s of these happenings. The important thing is that these threads are returned where they belong, releasing ancestral lines and clearing the way for their descendants.

Här kan du se en film om Howard och Elsa där de bland annat berättar mer om Soul Regeneration: Interview with Howard and Elsa Malpas

 

Helena Lundvik är cert. Shamansk healer, Soul Regeneration practitioner, Reiki master/lärare inom Usui Reiki och cert. aromaterapeut (IFA)