Trumresor

Den shamanska resan

I den shamanska resan får vi vägledning, healing och en möjlighet att läka oss själva och världen. Genom att lära dig trumresan får du ett ovärderligt verktyg för att få kontakt med din inre vägledning och dina personliga Hjälpare; kraftdjur, förfäder, naturväsen och visa lärare. Du får en möjlighet att utvecklas på både ett andligt och personligt plan. Trummans suggestiva rytm försätter oss i ett avslappnat tillstånd där vi får tillgång till de shamanska världarna. Liknande tekniker har använts i urkulturer runt om i världen i tusentals år.

Vad är en trumresa?

Shamaner använder sig av själsresan för att få kontakt med de gömda världarna, den icke-ordinära verkligheten, och därmed få tillgång till vägledning, bot, hjälp och kraft.

Alla kan inte, och ska inte, bli shamaner men alla kan leva ett shamanskt/animistiskt liv. Genom trumresan får du direktkontakt med dina Hjälpare för att få vägledning och hjälp med ditt liv och din utveckling.

Hur går det till?

Vi sitter i gemenskap i en cirkel och försätter oss först i ett avslappnat tillstånd med skallror. De flesta tycker om att ligga ner under själva resan, som tar ungefär 15-20 minuter. Efteråt delar de som vill sina upplevelser i gruppen. Alla har sina individuella utreseplatser, ned- och uppgångar till sina världar och sina egna upplevelser.

De flesta kan resa med hjälp av trumman, men det är inte alla som lyckas på första försöket. Ibland behöver du öva upp din förmåga att resa, precis som med andra meditationstekniker. Även om du inte lyckas ta dig till Drömtiden så får du ändå ta emot trummans läkande vibrationer.

Vad kan jag möta?

Du får uppleva din inre värld, drömmar, kanske rädslor och sådant du behöver möta och läka inom dig. Dina Hjälpare; kraftdjur, förfäder, arketyper och visa mästare möter oss och ger oss vägledning och healing.

Vad händer nu?

Din resa tillsammans med trumman kan börja med en Trumresecirkel. Här får du sitta i cirkel med likasinnade som alla har olika mycket erfarenhet av den shamanska resan. Vi skapar ett sacred space – ett heligt rum – tillsammans där du kan utvecklas i din egen takt. Ju mer du reser, desto mer kommer du att uppleva. Du kan även öva på tekniken hemma i lugn och ro.

När tekniken fungerar bra för dig och du har fått kontakt med någon eller några av dina Hjälpare kan du börja arbeta kreativt med trumresan.

Nybörjare? Läs det här!

Trumresecirklar

Dessa cirklar är till för dig som vill få en djupare kontakt med din inre vägledning genom den shamanska trumresan. Du får lära dig att arbeta nära dina Hjälpare, vilket är det sätt som shamanska personer alltid har arbetat på.
Vi utforskar trumresan genom individuella resor där vi får vägledning och healing åt oss själva och ibland även åt varandra. Det är olika teman vid varje tillfälle och du får möta kraftdjur, upplysta mästare, naturväsen och förfäder i vårt arbete tillsammans.
Resorna går till den shamanska Undervärlden och Övervärlden och du får även lära känna ditt heart space; din speciella ”hjärtplats”.

Alla är välkomna att delta i dessa trumcirklar, oavsett erfarenhet och var du befinner dig på din personliga resa. Vi går igenom grunderna för dig som är nybörjare så att du enkelt kan följa trummans rytm in i Drömtiden.

Dessa trumresor är inte vägledda/guidade, utan i linje med den teknik som Helena har lärt sig. Varje deltagare har sina individuella upplevelser och kommer att få till sig det som de ska ha, just nu. Du blir vägledd fram till din ingång, därefter handlar det om ditt samarbete med dina Hjälpare.

Nybörjare? Läs det här!

Trumresorna leds av Helena Lundvik, shamanic practitioner och Usui Reiki master.
Helena började sin andliga utveckling i januari 2003 och har sedan dess gått i lära inom olika traditioner i London, Wales, Glastonbury och Sverige. Helena utövar en form av keltisk/nordisk shamanism som har sina rötter i den Sibiriska shamanismen. 

27-28 februari 2021 ** Alla kan gå Reiki steg 1 och du behöver inga förkunskaper. Det viktigaste är att du känner
Nästa kurs: 17-18 april 2021 Efter Reiki steg 2 fördjupas din kontakt med Reiki och du kan kanalisera mer energi. Du

Om den shamanska trumresan

En av de vanligast förekommande ceremonierna inom shamanismen är trumresan, eller den shamanska själsresan. Under en sådan resa får vi direktkontakt med våra hjälpande andar.

Shamaner använder sig av själsresan för att få kontakt med de gömda världarna, den icke-ordinära verkligheten, och därmed få tillgång till vägledning, bot, hjälp och kraft. Aboriginerna i Australien kallar dessa världar för Drömtiden och i den Keltiska traditionen kallas platsen för the Otherworld.

Shamaner runt om i världen använder sig av någon form av slaginstrument, som trummor eller skallror, för att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd. Även sång, dans och andra slags instrument som didgeridoo och klangskålar används. I vissa shamanska kulturer används även psykoaktiva växter och svampar för att komma i kontakt med andevärlden.

I den icke-ordinära verkligheten möter vi hjälpande och vänligt sinnade andar, som delar med sig av sin vägledning och visdom. Det kan vara kraftdjur, naturväsen eller andliga guider. Att lära sig att resa på shamanskt vis ger dig tillgång till din inre visdom, utan ”mellanhänder”. Du får träffa dina andliga vägledare som kan hjälpa dig med till exempel din livssituation, personliga utveckling och självläkning. Våra vägledare delar gärna med sig av sin kunskap och visdom. När vi har lärt oss att resa till dessa parallella världar med hjälp av trummans rytm får vi ett värdefullt verktyg som vi alltid har tillgång till. Samarbetet med våra andliga vägledare och kraftdjur berikar vårt liv och är ett ovärderligt redskap i vår andliga utvecklingsprocess.

En trumresa inleds med en kort övning där vi skiftar vårt fokus från sinnet till hjärtat. Du kan antingen ligga ner eller sitta upp, så länge du är bekväm och inte somnar. Trummans regelbundna rytm guidar dig så vidare till ett förändrat medvetandetillstånd.

De flesta kan resa med hjälp av trumman, men det är inte alla som lyckas på första försöket. Ibland behöver du öva upp din förmåga att resa, precis som med andra meditationstekniker. Även om du inte lyckas ta dig till Drömtiden så får du ändå ta emot trummans läkande vibrationer.  En trumresa tar mellan 15-20 min att genomföra och därefter samtalar vi om våra upplevelser i cirkeln.

Vad händer rent fysiskt under en trumresa?

Forskning visar hur en regelbunden trumrytm påverkar hjärnan så att vi kan ha fantasifulla upplevelser.

Hjärnvågor delas in i följande frekvensband:

Delta-vågor är i frekvensbandet 1 – 3 Hz. Förekommer normalt under djup, drömlös sömn, medvetslöshet, eller i djup hypnos eller meditation.

Theta-vågor är i frekvensbandet 4 – 7(11) Hz. Uppträder i gränszonen mellan sömn och vaka samt anses ha samband med den skapande/kreativa processen och emotionellt laddade fantasier. Theta-vågor har mätts hos bland annat Zen mästare, shamaner, mediums och utövare av transcendental meditation.

Alpha-vågor är i frekvensbandet 8 – 13 Hz. Dominerar vågmönstret hos en avslappnad individ, särskilt när vi ligger med slutna ögon och inte tänker på någonting särskilt.

Beta-vågor är i frekvensbandet 14 – 30 Hz. Beta-rytmen är det dominerande vågmönstret hos den vakne, alerte individen som med öppna ögon analyserar sin omgivning, ställer frågor och försöker lösa problem.

Källa: nervsystemet.se

Under trumresa använder vi en rytm som är på 4-7 slag per sekund. Denna trumrytm ”ställer in” hjärnvågorna på theta-vågor och båda hjärnhalvorna synkroniseras, saktar ner och hamnar i frekvensbandet 4-6 Hz. Det gör att vi hamnar i ett tillstånd av lätt trance och på så sätt kan vi resa på shamanskt vis.

Helena håller i regelbundna trumresor i Uppsala och Stockholm.

Helena Lundvik är cert. Shamansk terapeut, Reiki master/lärare inom Usui Reiki och cert. aromaterapeut (IFA)
BEHANDLINGAR