trumresa

Trumresan

Den shamanska resan Det som jag tycker mest om med det shamanska sättet är att vi får direktkontakt med Spirit; med våra Hjälpare och vår inre visdom. Vi behöver inte gå via någon annan kanal utan får svar och vägledning direkt. Sandra Ingerman kallar shamanismen för ”the path of direct revelation”. Att försätta sig i […]