portrait034

Börja meditera med 5 enkla steg

I alla tider har människan använt sig av olika tekniker för att uppnå ett meditativt tillstånd. Regelbunden meditation skänker avslappning och inre ro. Vi kan finna svaren på frågor vi söker eller få mer fokus i vårt liv. Jag är en sådan person som tänker mycket, som analyserar, som vill förstå världen och mina medmänniskor. […]

trumresa

Trumresan

Den shamanska resan Det som jag tycker mest om med det shamanska sättet är att vi får direktkontakt med Spirit; med våra Hjälpare och vår inre visdom. Vi behöver inte gå via någon annan kanal utan får svar och vägledning direkt. Sandra Ingerman kallar shamanismen för ”the path of direct revelation”. Att försätta sig i […]