portrait034

Börja meditera med 5 enkla steg

I alla tider har människan använt sig av olika tekniker för att uppnå ett meditativt tillstånd. Regelbunden meditation skänker avslappning och inre ro. Vi kan finna svaren på frågor vi söker eller få mer fokus i vårt liv. Jag är en sådan person som tänker mycket, som analyserar, som vill förstå världen och mina medmänniskor. […]